Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:59 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
29.6/ 25.6°
Sáng/Tối
25/ 31.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.7/ 24.2°
Sáng/Tối
24.2/ 26.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 25.9°
Sáng/Tối
24.4/ 26.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 25.4°
Sáng/Tối
24.1/ 28.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.3/ 24.9°
Sáng/Tối
23.7/ 25.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.7/ 24.6°
Sáng/Tối
24.4/ 24.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.9/ 24.2°
Sáng/Tối
24.1/ 27.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 24.1°
Sáng/Tối
23.5/ 27.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.3/ 24.2°
Sáng/Tối
24.4/ 27.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.3/ 26.9°
Sáng/Tối
24.6/ 29.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 13 phút trước
Mưa nhẹ 33.2°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 40.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Thấp/Cao

24.8°/33°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

5.07 km

Gió

3.35 km/giờ

Điểm ngưng

29.9 °C

Chỉ số UV

0.5