Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:20 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
31.8/ 25.9°
Sáng/Tối
23.3/ 29.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.4/ 25.8°
Sáng/Tối
24.3/ 29.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:29
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 24.6°
Sáng/Tối
23.8/ 29.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:30
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.8/ 25°
Sáng/Tối
24/ 33.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:30
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.9/ 25.8°
Sáng/Tối
23.1/ 31.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.2/ 25.3°
Sáng/Tối
23.7/ 32.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 25.9°
Sáng/Tối
23.2/ 31.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:31
Nhiều mây
Đã cập nhật 1 phút trước
Nhiều mây 32.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:29
Thấp/Cao

23.3°/32.5°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.08 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

6.37