Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:43 | 23/07/2024
Ngày/Đêm
32.1/ 26.9°
Sáng/Tối
24.1/ 30.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 25.2°
Sáng/Tối
25.5/ 29.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25.3/ 27.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.9/ 24.7°
Sáng/Tối
24.9/ 26.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 25.2°
Sáng/Tối
24/ 29.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 25.4°
Sáng/Tối
24.1/ 29.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 25.5°
Sáng/Tối
24.4/ 30.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Mưa vừa
Đã cập nhật 2 phút trước
Nhiều mây 32.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Thấp/Cao

24.1°/32.1°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

7.61 km/giờ

Điểm ngưng

23.6 °C

Chỉ số UV

11.29