Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:02 | 06/06/2023
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:13
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 20°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:12
Thấp/Cao

20°/30°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.95 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0