Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:23 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

994 mb

Gió

8.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:37
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:34
Mưa nhẹ
Huyện Vĩnh Thạnh
Đã cập nhật 14 phút trước
Mưa nhẹ 24°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:39
Thấp/Cao

18°/24°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.34 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0