Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:15 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
27/ 21.8°
Sáng/Tối
20.8/ 23.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 21.5°
Sáng/Tối
20.7/ 24.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 21.8°
Sáng/Tối
20.7/ 26.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 21.5°
Sáng/Tối
20.6/ 26.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.9/ 23.9°
Sáng/Tối
20.2/ 31.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:09
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.6/ 22.2°
Sáng/Tối
24.8/ 31.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 23°
Sáng/Tối
23.1/ 29.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 22.6°
Sáng/Tối
24.1/ 29.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
23.2/ 26.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 22.9°
Sáng/Tối
21.3/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 22.1°
Sáng/Tối
21/ 30.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 25.7°
Sáng/Tối
22.8/ 31.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 25.3°
Sáng/Tối
25.5/ 31.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.1/ 24.8°
Sáng/Tối
24.8/ 30.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 24.4°
Sáng/Tối
23.1/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:12
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 2 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:07
Thấp/Cao

20.3°/32.7°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.84 km/giờ

Điểm ngưng

21.1 °C

Chỉ số UV

0