Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:46 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:56
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 19°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 19°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 18°
Sáng/Tối
18/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 19°
Sáng/Tối
17/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 19°
Sáng/Tối
18/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:57
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:57
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30/ 19°
Sáng/Tối
18/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 18°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 18°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 17°
Sáng/Tối
17/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:57
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 18°
Sáng/Tối
17/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 18°
Sáng/Tối
17/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:58
Nhiều mây
Đã cập nhật 8 phút trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:56
Thấp/Cao

18°/28°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

1.42 km

Gió

0.43 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0