Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:10 | 01/10/2023
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

0.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:25
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 19°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:35
Thấp/Cao

19°/29°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.15 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0