Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:44 | 13/07/2024
Ngày/Đêm
28.2/ 20.9°
Sáng/Tối
19.5/ 24.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:17
Mưa vừa

10:00

28.3°C / 29.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
64%
1.83 km/giờ

13:00

27.9°C / 29.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
1.1 km/giờ

16:00

25°C / 26.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
84%
0.41 km/giờ

19:00

21.4°C / 21.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.49 km/giờ

22:00

20.5°C / 20.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.4 km/giờ
Ngày/Đêm
26.5/ 20°
Sáng/Tối
20.5/ 21.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:17
Mưa vừa

01:00

20°C / 20.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.43 km/giờ

04:00

20.3°C / 20.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.47 km/giờ

07:00

21.6°C / 22.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.31 km/giờ

10:00

26.6°C / 27.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
1.62 km/giờ

13:00

24.5°C / 25.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
0.35 km/giờ

16:00

21.7°C / 22.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.55 km/giờ

19:00

21.2°C / 21.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.94 km/giờ

22:00

20.4°C / 21.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.09 km/giờ
Ngày/Đêm
21.9/ 21.9°
Sáng/Tối
20.1/ 21.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:17
Mưa cường độ nặng

01:00

20.6°C / 21.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.2 km/giờ

04:00

20.7°C / 21.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.89 km/giờ

07:00

20.7°C / 21.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.66 km/giờ

10:00

21°C / 21.4°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
99%
1.82 km/giờ

13:00

20.1°C / 21.2°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
98%
3.24 km/giờ

16:00

21.6°C / 22.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
3.01 km/giờ

19:00

22°C / 21.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
2.06 km/giờ

22:00

21.6°C / 22.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.95 km/giờ
Ngày/Đêm
23.3/ 22.3°
Sáng/Tối
21.9/ 24.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:17
Mưa nhẹ

01:00

21.7°C / 21.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.97 km/giờ

04:00

21.8°C / 21.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.3 km/giờ

07:00

21.8°C / 21.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.81 km/giờ

10:00

23.4°C / 24.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
2.23 km/giờ

13:00

24.3°C / 25.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
2.54 km/giờ

16:00

24.5°C / 24.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
2.59 km/giờ

19:00

22.2°C / 22.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
2.2 km/giờ

22:00

22.9°C / 22.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
2.82 km/giờ
Ngày/Đêm
24.4/ 22°
Sáng/Tối
21.4/ 25.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:17
Mưa nhẹ

01:00

21.2°C / 22.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
2.49 km/giờ

04:00

21.5°C / 22.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
2.33 km/giờ

07:00

22.7°C / 23.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
2.47 km/giờ

10:00

24.1°C / 25.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
2.3 km/giờ

13:00

25.1°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
2.78 km/giờ

16:00

25.1°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
2.8 km/giờ

19:00

22.6°C / 22.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
2.44 km/giờ

22:00

22.7°C / 22.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
2.96 km/giờ
Ngày/Đêm
22.5/ 22.6°
Sáng/Tối
21.8/ 22.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:17
Mưa nhẹ

01:00

22.9°C / 22.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
3.32 km/giờ

04:00

21.5°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.7 km/giờ

07:00

22.2°C / 22.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.91 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 29.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:17
Thấp/Cao

21°/28.5°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.83 km/giờ

Điểm ngưng

20.9 °C

Chỉ số UV

9.7