Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:42 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1001 mb

Gió

7.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 19°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:31
Mưa nhẹ
Huyện Vĩnh Thạnh
Đã cập nhật 24 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:37
Thấp/Cao

18°/29°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.17 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0