Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:01 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
25.2/ 24°
Sáng/Tối
23.5/ 25.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.8/ 23.6°
Sáng/Tối
23.7/ 24.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22.4/ 22.4°
Sáng/Tối
22.6/ 23.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.2/ 23.2°
Sáng/Tối
22.5/ 28.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.9/ 25°
Sáng/Tối
23.7/ 28.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.7/ 24.2°
Sáng/Tối
23.8/ 28.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24.1/ 24.5°
Sáng/Tối
23.9/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.5/ 24.3°
Sáng/Tối
23.5/ 29.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.6/ 24.3°
Sáng/Tối
23.1/ 28.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24.1/ 24.5°
Sáng/Tối
23.4/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:13
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 23.3°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 23.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:16
Thấp/Cao

23.9°/26.2°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.15 km/giờ

Điểm ngưng

19.8 °C

Chỉ số UV

0