Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:15 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
33/ 20°
Sáng/Tối
19/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:56
Mây cụm
Ngày/Đêm
34/ 19°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:56
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33/ 18°
Sáng/Tối
18/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 20°
Sáng/Tối
17/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 19°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 18°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 18°
Sáng/Tối
17/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 19°
Sáng/Tối
16/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 18°
Sáng/Tối
17/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 19°
Sáng/Tối
17/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:57
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 9 phút trước
Mây rải rác 29°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:56
Thấp/Cao

18°/35°

Độ ẩm

50%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.15 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0.14