Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 23:06 | 04/12/2021
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

9.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

8.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

8.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

7.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1018 mb

Gió

8.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

8.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:15
Mưa nhẹ
Quy Nhơn
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:14
Thấp/Cao

20°/23°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

7.16 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0