Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:39 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
32.9/ 27.3°
Sáng/Tối
26.6/ 28.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27.4°
Sáng/Tối
25.2/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:56
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32.1/ 28.1°
Sáng/Tối
26.8/ 30.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.1/ 27.7°
Sáng/Tối
27.6/ 30.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27.8°
Sáng/Tối
26.4/ 30.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.5/ 27.1°
Sáng/Tối
26.8/ 30.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:57
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 26.3°
Sáng/Tối
27.1/ 31.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 17:57
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.6/ 27.4°
Sáng/Tối
26.5/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

9.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 28.6°
Sáng/Tối
27.8/ 31.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 28°
Sáng/Tối
27.8/ 31.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 17:58
Nhiều mây
Đã cập nhật 28 phút trước
Bầu trời quang đãng 31.8°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 36.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:56
Thấp/Cao

25.8°/32.1°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.81 km/giờ

Điểm ngưng

23.5 °C

Chỉ số UV

9.68