Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:39 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

10.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

998 mb

Gió

12.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

999 mb

Gió

6.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:30
Mưa vừa
Quy Nhơn
Đã cập nhật 13 phút trước
Mưa cường độ nặng 27°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:36
Thấp/Cao

24°/27°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.15 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0