Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:48 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:44
Mây thưa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:45
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:45
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:45
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 11 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:42
Thấp/Cao

20°/25°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.48 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0