Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 23:41 | 04/12/2021
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

8.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:14
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
7.71 km/giờ

04:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
6.69 km/giờ

07:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
6.5 km/giờ

10:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
7.82 km/giờ

13:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
8.82 km/giờ

16:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
8.28 km/giờ

19:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
8.1 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
5.96 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:14
Mưa vừa

01:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
5.52 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
5.51 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
6.43 km/giờ

10:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
7.29 km/giờ

13:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
85%
9 km/giờ

16:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
8.01 km/giờ

19:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
7.38 km/giờ

22:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
7.16 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

8.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:14
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
4.98 km/giờ

04:00

19°C / 20°C
Mây cụm Mây cụm
88%
5.18 km/giờ

07:00

20°C / 21°C
Mây cụm Mây cụm
86%
6.13 km/giờ

10:00

24°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
8.07 km/giờ

13:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
8.44 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
7.33 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mây cụm Mây cụm
80%
7.19 km/giờ

22:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
6.9 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

7.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:15
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
6.3 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
6.08 km/giờ

07:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
6.09 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
5.83 km/giờ

13:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
7.04 km/giờ

16:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
7.71 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
6.98 km/giờ

22:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
6.81 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1018 mb

Gió

8.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:15
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
7.71 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
8.08 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
8.56 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
8.74 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
8.59 km/giờ

16:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
8.1 km/giờ

19:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
7.16 km/giờ

22:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
8.05 km/giờ
Quy Nhơn
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:14
Thấp/Cao

20°/23°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

7.42 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0