Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:31 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:09
Nhiều mây

04:00

27°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
4.09 km/giờ

07:00

27°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
5.54 km/giờ

10:00

28°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
3.05 km/giờ

13:00

28°C / 31°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
3.5 km/giờ

16:00

29°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
2.9 km/giờ

19:00

28°C / 31°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
3.41 km/giờ

22:00

28°C / 31°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
4.94 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:10
Nhiều mây

01:00

28°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
4.54 km/giờ

04:00

27°C / 29°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
4 km/giờ

07:00

27°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
3.54 km/giờ

10:00

29°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
4.45 km/giờ

13:00

33°C / 38°C
Nhiều mây Nhiều mây
57%
5.76 km/giờ

16:00

32°C / 38°C
Nhiều mây Nhiều mây
58%
7.07 km/giờ

19:00

29°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
3.44 km/giờ

22:00

28°C / 31°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
2.75 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:10
Mây cụm

01:00

29°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
4.57 km/giờ

04:00

29°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
6.2 km/giờ

07:00

28°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
5.78 km/giờ

10:00

30°C / 34°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
5.69 km/giờ

13:00

33°C / 37°C
Nhiều mây Nhiều mây
55%
6.9 km/giờ

16:00

31°C / 36°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
6.57 km/giờ

19:00

30°C / 34°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
5.03 km/giờ

22:00

29°C / 32°C
Mây cụm Mây cụm
70%
4.53 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 29°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:10
Mưa nhẹ

01:00

29°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
5.57 km/giờ

04:00

28°C / 31°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
5.39 km/giờ

07:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
5.35 km/giờ

10:00

28°C / 31°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
4.89 km/giờ

13:00

31°C / 35°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
4.74 km/giờ

16:00

30°C / 34°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
6.57 km/giờ

19:00

29°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
5.28 km/giờ

22:00

29°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
5.96 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:10
Nhiều mây

01:00

28°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
5.49 km/giờ

04:00

28°C / 31°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
5.5 km/giờ

07:00

28°C / 31°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
6.68 km/giờ

10:00

30°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
5.34 km/giờ

13:00

31°C / 36°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
5.46 km/giờ

16:00

30°C / 34°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
6.49 km/giờ

19:00

29°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
5.67 km/giờ

22:00

29°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
4.43 km/giờ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
29/ 33°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:11
Nhiều mây

01:00

29°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
5.06 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:09
Thấp/Cao

26°/33°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.44 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0