Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:41 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
26.4/ 22.2°
Sáng/Tối
24.6/ 25.5°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:50
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.3/ 23.6°
Sáng/Tối
21.8/ 25.3°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 24.6°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.4/ 24.3°
Sáng/Tối
23/ 26.1°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 24.2°
Sáng/Tối
24.4/ 26.2°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 24.3°
Sáng/Tối
23.8/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24.9°
Sáng/Tối
23.2/ 27.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.9/ 23.9°
Sáng/Tối
23.9/ 26.2°
Áp suất

1017 mb

Gió

6.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.6/ 24.7°
Sáng/Tối
23.9/ 25.9°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.3/ 23.7°
Sáng/Tối
23.8/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25.6°
Sáng/Tối
23.9/ 28.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:52
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.1/ 25.5°
Sáng/Tối
24.8/ 28.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:52
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.9/ 26.8°
Sáng/Tối
24.8/ 28.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:52
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.4/ 26.9°
Sáng/Tối
25.8/ 28.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 25.6°
Sáng/Tối
25.1/ 27.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:52
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 25.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:50
Thấp/Cao

21.1°/27.7°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.47 km/giờ

Điểm ngưng

20.8 °C

Chỉ số UV

1.27