Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:22 | 19/07/2024
Ngày/Đêm
32.1/ 26.1°
Sáng/Tối
26.8/ 30.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 26.5°
Sáng/Tối
26.9/ 27.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.4/ 27.3°
Sáng/Tối
26.1/ 31.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.5/ 29.2°
Sáng/Tối
28.6/ 33.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:13
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.1/ 29.9°
Sáng/Tối
28.1/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

8.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.3/ 28.4°
Sáng/Tối
28.9/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

9.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.1/ 29.8°
Sáng/Tối
28.6/ 31.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

8.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.9/ 29.2°
Sáng/Tối
28.4/ 32.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

8.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.8/ 29.2°
Sáng/Tối
28.8/ 33.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

8.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.2/ 28.3°
Sáng/Tối
29.8/ 32.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 28.3°
Sáng/Tối
27.8/ 33.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

7.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 28.2°
Sáng/Tối
28/ 28.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 28.7°
Sáng/Tối
28.8/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

8.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 27.9°
Sáng/Tối
28.3/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 28.2°
Sáng/Tối
27.6/ 28.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

8.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:10
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 28.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:14
Thấp/Cao

25.1°/32.1°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.77 km/giờ

Điểm ngưng

24.3 °C

Chỉ số UV

0