Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 18:25 | 18/01/2022
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

7.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

7.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:37
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:38
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:38
Mây thưa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:40
Ít mây
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:41
Ít mây
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:42
Mưa nhẹ
Quy Nhơn
Đã cập nhật 3 phút trước
Ít mây 23°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:35
Thấp/Cao

20°/24°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

9.38 km

Gió

6.64 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0