Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:19 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:54
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:54
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:55
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 28 phút trước
Mây rải rác 25°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:54
Thấp/Cao

21°/29°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.18 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0