Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:47 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
32.4/ 28.1°
Sáng/Tối
29/ 29.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 28.5°
Sáng/Tối
28.1/ 28.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 28.9°
Sáng/Tối
28.6/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 28.6°
Sáng/Tối
28.6/ 28.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 28.7°
Sáng/Tối
28.1/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 28.6°
Sáng/Tối
28.3/ 28.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 28.8°
Sáng/Tối
28/ 29.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 28.1°
Sáng/Tối
29/ 28.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 27.3°
Sáng/Tối
28.2/ 28.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 27.8°
Sáng/Tối
27.1/ 28.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27.9°
Sáng/Tối
28/ 27.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 27.7°
Sáng/Tối
27.5/ 28.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 27.6°
Sáng/Tối
27.7/ 28.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 27.5°
Sáng/Tối
28.4/ 28.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 27.5°
Sáng/Tối
28.5/ 28.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
27.1/ 28.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 27.4°
Sáng/Tối
27.7/ 28.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 27.4°
Sáng/Tối
27.8/ 28.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28.3°
Sáng/Tối
28.1/ 29.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 27.3°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 28.8°
Sáng/Tối
27.7/ 29.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 28.3°
Sáng/Tối
28.2/ 29.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 28.7°
Sáng/Tối
28.2/ 29.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 28.6°
Sáng/Tối
28.7/ 30.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.8/ 28.4°
Sáng/Tối
28.7/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 29°
Sáng/Tối
28.9/ 30.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 29°
Sáng/Tối
28.3/ 30.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 27.9°
Sáng/Tối
28.1/ 29.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 28.4°
Sáng/Tối
28.1/ 29.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 27.7°
Sáng/Tối
28.6/ 28.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 28.7°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 32.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Thấp/Cao

26.1°/35.1°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.74 km/giờ

Điểm ngưng

24.7 °C

Chỉ số UV

0