Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:14 | 20/05/2024
Ngày/Đêm
36.2/ 28.5°
Sáng/Tối
26.7/ 32.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
27.9/ 30.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 27.7°
Sáng/Tối
26.8/ 30.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 27.9°
Sáng/Tối
26.2/ 31.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.6/ 28.5°
Sáng/Tối
26.1/ 34.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.9/ 27.4°
Sáng/Tối
26.2/ 32.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 27.9°
Sáng/Tối
27/ 31.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 28.6°
Sáng/Tối
27/ 32.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.9/ 28.8°
Sáng/Tối
26.8/ 35.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 27.7°
Sáng/Tối
26.6/ 31.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:12
Mưa vừa
Đã cập nhật 20 phút trước
Mưa cường độ nặng 28.1°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 32.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:10
Thấp/Cao

26.2°/35.5°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.08 km/giờ

Điểm ngưng

25.4 °C

Chỉ số UV

0