Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:10 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
31.4/ 24.4°
Sáng/Tối
24.2/ 28.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 24.8°
Sáng/Tối
24.5/ 27.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 23.7°
Sáng/Tối
23.3/ 27.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.3/ 25.7°
Sáng/Tối
24.7/ 30.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.8/ 26.1°
Sáng/Tối
25.4/ 30.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
25.2/ 30.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.3/ 26.2°
Sáng/Tối
25.8/ 31.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 25.9°
Sáng/Tối
25.4/ 31.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 25.7°
Sáng/Tối
25.6/ 32°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 24.5°
Sáng/Tối
24.7/ 30.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 24.3°
Sáng/Tối
23.9/ 30.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 23.9°
Sáng/Tối
22.8/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.2/ 21.7°
Sáng/Tối
21.8/ 28.9°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:38
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26.1/ 21.8°
Sáng/Tối
19.7/ 28.4°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:38
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.8/ 22.1°
Sáng/Tối
20.7/ 29.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:39
Mây cụm
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 24.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:33
Thấp/Cao

23.7°/32.2°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.15 km/giờ

Điểm ngưng

22.8 °C

Chỉ số UV

0