Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:35 | 05/12/2023
Thấp/Cao
25.1/ 25.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.2/ 25.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.8/ 26.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.1/ 28°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.9/ 28.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.1/ 28.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.7/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.9/ 25.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:37
Thấp/Cao

25.1°/30.5°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.16 km/giờ

Điểm ngưng

23.2 °C

Chỉ số UV

0