Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:24 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
28.5/ 26.4°
Sáng/Tối
24.3/ 26.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

8.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.2/ 25.7°
Sáng/Tối
26.6/ 27.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 25.6°
Sáng/Tối
25.7/ 27.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 25.4°
Sáng/Tối
25.9/ 28.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 25.4°
Sáng/Tối
25.7/ 27.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

8.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 25.3°
Sáng/Tối
25.4/ 26.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 25.4°
Sáng/Tối
24.6/ 28.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 25.5°
Sáng/Tối
25.6/ 28.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 25.1°
Sáng/Tối
24.8/ 28.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.7/ 25.8°
Sáng/Tối
24.9/ 28.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 25.3°
Sáng/Tối
24.8/ 27.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:39
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.2/ 25.5°
Sáng/Tối
24.7/ 28.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.6/ 26.8°
Sáng/Tối
24.8/ 31.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 25°
Sáng/Tối
25.9/ 30.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 25°
Sáng/Tối
24.6/ 27.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:41
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:36
Thấp/Cao

25.8°/30.7°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

7.14 km/giờ

Điểm ngưng

24.8 °C

Chỉ số UV

7.17