Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:10 | 14/06/2024
Ngày/Đêm
33.3/ 29.2°
Sáng/Tối
28.4/ 31.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 28.9°
Sáng/Tối
28/ 31.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 28.4°
Sáng/Tối
27.4/ 32.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 26.4°
Sáng/Tối
27.7/ 27.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.7/ 26.4°
Sáng/Tối
26.3/ 28.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 25.6°
Sáng/Tối
26.2/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 26.3°
Sáng/Tối
26.6/ 26.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 25.9°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28.4/ 25.5°
Sáng/Tối
26.7/ 26.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.6/ 25.8°
Sáng/Tối
24.1/ 25.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28.2/ 26.7°
Sáng/Tối
26.8/ 26.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.4/ 26°
Sáng/Tối
25.7/ 25.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.9/ 25.2°
Sáng/Tối
24.6/ 25.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 26.3°
Sáng/Tối
26.9/ 26.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.9/ 27.4°
Sáng/Tối
27.1/ 28.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:20
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Thấp/Cao

28.2°/34.4°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.36 km/giờ

Điểm ngưng

24.7 °C

Chỉ số UV

0