Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:27 | 06/12/2023
Ngày/Đêm
28/ 25.5°
Sáng/Tối
26.3/ 27.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25.5°
Sáng/Tối
25.4/ 26.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 25.7°
Sáng/Tối
25.9/ 26.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 25.9°
Sáng/Tối
24.7/ 28.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25.9°
Sáng/Tối
24.8/ 28.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:38
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.5/ 25.8°
Sáng/Tối
25.5/ 28.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:39
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.9/ 26.9°
Sáng/Tối
24.8/ 28.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:39
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:37
Thấp/Cao

25.8°/29.3°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.17 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

1.07