Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:47 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
30.7/ 25.5°
Sáng/Tối
25.4/ 27.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 25.1°
Sáng/Tối
25.4/ 27.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 26°
Sáng/Tối
24.1/ 27.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 25.3°
Sáng/Tối
24.2/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:39
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.4/ 25.1°
Sáng/Tối
25.4/ 29.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 26.3°
Sáng/Tối
25.5/ 28.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

8.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 25.4°
Sáng/Tối
25.3/ 29.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

7.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 25.9°
Sáng/Tối
25.9/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 26.8°
Sáng/Tối
25.2/ 28.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 25.8°
Sáng/Tối
25.1/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:41
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 12 phút trước
Mây cụm 30.5°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 33.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:38
Thấp/Cao

24.8°/30.8°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.62 km/giờ

Điểm ngưng

23.1 °C

Chỉ số UV

8.79