Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:56 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
33.2/ 29.2°
Sáng/Tối
29.9/ 33.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.6/ 28.8°
Sáng/Tối
27.9/ 30.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.2/ 26.1°
Sáng/Tối
27.9/ 28.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.4/ 28.7°
Sáng/Tối
27.7/ 32.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 27.7°
Sáng/Tối
27.8/ 30.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 27.6°
Sáng/Tối
26.4/ 29.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26.7°
Sáng/Tối
27.4/ 26.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.1/ 25.2°
Sáng/Tối
27/ 24.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26.7/ 25.1°
Sáng/Tối
25.3/ 26.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 26.2°
Sáng/Tối
25.2/ 27.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 31.2°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 35.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Thấp/Cao

27.5°/35.1°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.21 km/giờ

Điểm ngưng

23.4 °C

Chỉ số UV

2.46