Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:31 | 27/01/2023
Thấp/Cao
7/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1026 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
6/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1025 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
8/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1026 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
12/ 12°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1028 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1022 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
11/ 11°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1023 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
9/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1026 mb

Mây thưa
Đã cập nhật 9 phút trước
Mây cụm 10°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:40
Thấp/Cao

6°/21°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1025 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.33 km/giờ

Điểm ngưng

1 °C

Chỉ số UV

0