Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:06 | 13/07/2024
Thấp/Cao
24.7/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.1/ 24.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.2/ 25.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.9/ 29.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
31.8/ 32°
Tầm nhìn
7.93 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.2/ 29.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.5/ 25.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.3/ 24.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:42
Thấp/Cao

23.2°/31.6°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.28 km/giờ

Điểm ngưng

24.5 °C

Chỉ số UV

6.05