Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:42 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
29.7/ 23.1°
Sáng/Tối
23.3/ 28.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 23.4°
Sáng/Tối
22.9/ 28.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 24.9°
Sáng/Tối
23.5/ 29.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 24.6°
Sáng/Tối
24.1/ 27.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.4/ 24°
Sáng/Tối
24.6/ 25.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.4/ 24.9°
Sáng/Tối
24.6/ 27.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 25.9°
Sáng/Tối
24.5/ 30.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.9/ 21.9°
Sáng/Tối
24.6/ 22.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.6/ 22.8°
Sáng/Tối
20.8/ 27.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 24.7°
Sáng/Tối
23/ 27.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:35
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:31
Thấp/Cao

22.5°/31.6°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.12 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

0.91