Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:24 | 04/02/2023
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

0.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 13°
Sáng/Tối
15/ 14°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:51
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 23 phút trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:45
Thấp/Cao

18°/20°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

3.21 km

Gió

0.59 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0.46