Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:20 | 06/10/2022
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:39
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
21/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1025 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
16/ 24°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:33
Mây cụm
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
17/ 24°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
17/ 26°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:32
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25/ 18°
Sáng/Tối
16/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:31
Mây rải rác
Huyện Na Rì
Đã cập nhật 15 phút trước
Mây cụm 30°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:39
Thấp/Cao

21°/31°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.14 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

3.39

Tin tức thời tiết