Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:25 | 04/12/2023
Ngày/Đêm
15.9/ 15.7°
Sáng/Tối
16/ 15.4°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.9/ 19°
Sáng/Tối
16.3/ 19.2°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17.7/ 18°
Sáng/Tối
17.9/ 18.2°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.3/ 16.6°
Sáng/Tối
15.4/ 23.9°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:12
Mây cụm
Ngày/Đêm
22.6/ 19.4°
Sáng/Tối
15.1/ 22.7°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:12
Mây thưa
Ngày/Đêm
20.5/ 20.3°
Sáng/Tối
19.4/ 21.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

0.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.1/ 21.8°
Sáng/Tối
21.5/ 22.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.8/ 22.1°
Sáng/Tối
21.9/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.9/ 21.2°
Sáng/Tối
22.8/ 21.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

0.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.2/ 21.2°
Sáng/Tối
21.1/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:13
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 15.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 15.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:11
Thấp/Cao

15.5°/20.6°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.3 km/giờ

Điểm ngưng

14.2 °C

Chỉ số UV

0.3