Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:21 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:44
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:43
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:42
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:41
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:37
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:33
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:46
Thấp/Cao

22°/32°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

8.91 km

Gió

0.71 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

6.99