Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:56 | 22/06/2024
Ngày/Đêm
31.2/ 26°
Sáng/Tối
24.8/ 31.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 25.1°
Sáng/Tối
24.5/ 29.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 25.8°
Sáng/Tối
24.2/ 27.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.2/ 24.5°
Sáng/Tối
24.6/ 27.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 24°
Sáng/Tối
23.8/ 27.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.2/ 23.9°
Sáng/Tối
23.8/ 27.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 24.3°
Sáng/Tối
23.5/ 28.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.6/ 25.9°
Sáng/Tối
24.5/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 26.8°
Sáng/Tối
24.4/ 31.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 27.3°
Sáng/Tối
25.6/ 32.2°
Áp suất

999 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.1/ 25.1°
Sáng/Tối
26.5/ 30.2°
Áp suất

998 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.5/ 25.9°
Sáng/Tối
25.8/ 26.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

0.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.1/ 25.9°
Sáng/Tối
24.6/ 27.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 25.6°
Sáng/Tối
26.4/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 25.2°
Sáng/Tối
25.1/ 26.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:43
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:42
Thấp/Cao

24.9°/32.2°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.6 km/giờ

Điểm ngưng

24.4 °C

Chỉ số UV

0