Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:56 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:44
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
21/ 34°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:43
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:36
Mưa nhẹ
Huyện Na Rì
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 21°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:49
Thấp/Cao

21°/32°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.23 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0