Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:43 | 05/06/2023
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:39
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 1 phút trước
Mưa vừa 29°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:36
Thấp/Cao

23°/30°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.89 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

6.41