Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 09:23 | 26/10/2021
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:23
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:23
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:19
Mưa vừa
Huyện Na Rì
Đã cập nhật 2 phút trước
Bầu trời quang đãng 24°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:23
Thấp/Cao

18°/28°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.4 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

2.97