Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:20 | 12/04/2024
Ngày/Đêm
26.1/ 24.2°
Sáng/Tối
23.6/ 26.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 22.3°
Sáng/Tối
23.3/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.3/ 22.2°
Sáng/Tối
22.4/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.6/ 24.2°
Sáng/Tối
22.8/ 29.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.5/ 23.1°
Sáng/Tối
21.6/ 32.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 24.7°
Sáng/Tối
23.9/ 30.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.9/ 24.5°
Sáng/Tối
24.9/ 32.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:14
Thấp/Cao

22.2°/32.3°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.77 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

0