Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:30 | 15/07/2024
Thấp/Cao
26.3/ 26.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.4/ 25.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.3/ 26.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.6/ 26.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.4/ 27.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.3/ 27.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.8/ 26.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.8/ 26.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 29 phút trước
Mưa nhẹ 29.7°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 34.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Thấp/Cao

25.4°/29.1°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.69 km/giờ

Điểm ngưng

24.9 °C

Chỉ số UV

1.47