Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:59 | 09/12/2023
Thấp/Cao
26.2/ 26.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.9/ 25.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.2/ 25.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.8/ 29.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30.4/ 30.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.8/ 29.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27/ 26.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
26.4/ 26.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây rải rác
Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 26.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:29
Thấp/Cao

24.5°/30.6°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.54 km/giờ

Điểm ngưng

23.2 °C

Chỉ số UV

0