Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:50 | 13/06/2024
Ngày/Đêm
33.2/ 30.3°
Sáng/Tối
27.6/ 33.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.1/ 29.5°
Sáng/Tối
28.7/ 32.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.6/ 29.6°
Sáng/Tối
28.3/ 31.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.5/ 26.2°
Sáng/Tối
27.2/ 30.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 26.4°
Sáng/Tối
26.5/ 27.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.6/ 27.5°
Sáng/Tối
26.1/ 28.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 26.3°
Sáng/Tối
26.5/ 26.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.7/ 26.6°
Sáng/Tối
25.7/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.1/ 26.3°
Sáng/Tối
26/ 28.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 26.7°
Sáng/Tối
25.7/ 28.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mưa vừa
Đã cập nhật 22 phút trước
Nhiều mây 30.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:13
Thấp/Cao

28.5°/33.8°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.84 km/giờ

Điểm ngưng

25.8 °C

Chỉ số UV

0