Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:48 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
28.6/ 26.9°
Sáng/Tối
25.7/ 27.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:29
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.2/ 26.4°
Sáng/Tối
25.2/ 27.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.6/ 26.1°
Sáng/Tối
24.2/ 27.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:30
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.4/ 27.7°
Sáng/Tối
25.5/ 28.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27.7°
Sáng/Tối
25.9/ 29.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.1/ 27.9°
Sáng/Tối
25.5/ 28.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.6/ 26.5°
Sáng/Tối
25.4/ 28.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26.6°
Sáng/Tối
26.7/ 28.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 26.6°
Sáng/Tối
26.1/ 28.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

8.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 26.7°
Sáng/Tối
25.9/ 28.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:29
Thấp/Cao

24.1°/30.2°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.54 km/giờ

Điểm ngưng

23.5 °C

Chỉ số UV

0