Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:26 | 16/06/2024
Ngày/Đêm
32.4/ 29.6°
Sáng/Tối
28.6/ 31.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.7/ 28.4°
Sáng/Tối
27.1/ 30.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 29.2°
Sáng/Tối
27.8/ 30.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 29.2°
Sáng/Tối
27.7/ 32.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 28.6°
Sáng/Tối
28.7/ 30.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 26.5°
Sáng/Tối
27.1/ 28.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.4/ 25.9°
Sáng/Tối
26.5/ 25.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 32.4°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 37.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:14
Thấp/Cao

28°/32.2°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.73 km/giờ

Điểm ngưng

24.5 °C

Chỉ số UV

8.11