Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:29 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
28.7/ 26.7°
Sáng/Tối
24.8/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 26.4°
Sáng/Tối
25.2/ 27.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.8/ 27°
Sáng/Tối
25/ 27.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.4/ 26.9°
Sáng/Tối
25.3/ 29.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.1/ 26.3°
Sáng/Tối
25.9/ 28.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 27.5°
Sáng/Tối
25.1/ 28.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 26.8°
Sáng/Tối
25.9/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 26.7°
Sáng/Tối
26.9/ 28.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 25.1°
Sáng/Tối
26/ 28.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 26.8°
Sáng/Tối
25.8/ 27.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 25.3°
Sáng/Tối
24.5/ 27.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 25.5°
Sáng/Tối
23.3/ 27.9°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 25.6°
Sáng/Tối
23.1/ 27.6°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Mây thưa
Ngày/Đêm
26.5/ 25.8°
Sáng/Tối
22.1/ 26.2°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.2/ 24.4°
Sáng/Tối
23.7/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:29
Thấp/Cao

25°/29.4°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.68 km/giờ

Điểm ngưng

22.5 °C

Chỉ số UV

6.6