Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:24 | 19/06/2024
Ngày/Đêm
32.5/ 28.5°
Sáng/Tối
28.1/ 31.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 27.9°
Sáng/Tối
27.5/ 28.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.5/ 26.2°
Sáng/Tối
26.1/ 26.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.1/ 26.6°
Sáng/Tối
26.7/ 27.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.1/ 26.4°
Sáng/Tối
25/ 27.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28.1/ 27°
Sáng/Tối
26.1/ 27.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.5/ 27.9°
Sáng/Tối
26.3/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.3/ 26.1°
Sáng/Tối
26.7/ 27.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.7/ 25.2°
Sáng/Tối
25.8/ 25.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.9/ 25.7°
Sáng/Tối
24.4/ 25.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 27.2°
Sáng/Tối
24.4/ 29.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 27.7°
Sáng/Tối
26.7/ 30.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 27.6°
Sáng/Tối
26.5/ 29.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.1/ 28.8°
Sáng/Tối
26.8/ 30.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 27.7°
Sáng/Tối
26.2/ 30.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa vừa
Đã cập nhật 27 phút trước
Nhiều mây 28.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:14
Thấp/Cao

26.5°/33.2°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.14 km/giờ

Điểm ngưng

24.9 °C

Chỉ số UV

0.8