Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:18 | 20/05/2024
Thấp/Cao
28.2/ 28.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.2/ 28.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.3/ 29.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
32.8/ 32.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
33.1/ 33.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
31.6/ 31.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.7/ 28.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.7/ 28.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 27 phút trước
Mưa nhẹ 28.5°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 34.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:07
Thấp/Cao

27.7°/33.7°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.49 km/giờ

Điểm ngưng

25.9 °C

Chỉ số UV

0