Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:18 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
30.7/ 25.9°
Sáng/Tối
23.4/ 27.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 25.2°
Sáng/Tối
24/ 26.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:29
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.5/ 24.1°
Sáng/Tối
23.7/ 27.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.8/ 25.4°
Sáng/Tối
24.5/ 29.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.2/ 26.1°
Sáng/Tối
24.5/ 30.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.6/ 26.1°
Sáng/Tối
24.5/ 29.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 27°
Sáng/Tối
24.5/ 30.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.7/ 25.7°
Sáng/Tối
25.8/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.2/ 25.8°
Sáng/Tối
25.9/ 28.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.6/ 25.8°
Sáng/Tối
25/ 28.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.7/ 25.3°
Sáng/Tối
23.8/ 28.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.8/ 24.5°
Sáng/Tối
23.2/ 28.7°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 21.5°
Sáng/Tối
21.8/ 26.8°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25.2/ 22.5°
Sáng/Tối
18/ 27.4°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Mây thưa
Ngày/Đêm
27.4/ 23.9°
Sáng/Tối
19.3/ 28.4°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:34
Nhiều mây
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 30.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:28
Thấp/Cao

23.1°/32°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.92 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

5.39