Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:14 | 14/06/2024
Ngày/Đêm
32.1/ 29°
Sáng/Tối
27.4/ 32.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 27.4°
Sáng/Tối
27.8/ 32.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26.1°
Sáng/Tối
26.8/ 29.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 25.5°
Sáng/Tối
25.4/ 27.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26.2°
Sáng/Tối
24.1/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.9/ 24.1°
Sáng/Tối
25.4/ 25.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25.9°
Sáng/Tối
24.1/ 26.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.2/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 25.5°
Sáng/Tối
24.5/ 28.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 24.2°
Sáng/Tối
25.2/ 28.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.2/ 25.2°
Sáng/Tối
23/ 29.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 25.1°
Sáng/Tối
24.4/ 29.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 25.8°
Sáng/Tối
25.6/ 28.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 25.2°
Sáng/Tối
25.5/ 29.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
25.9/ 30.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:13
Thấp/Cao

27.3°/34.7°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.42 km/giờ

Điểm ngưng

24.6 °C

Chỉ số UV

0