Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:30 | 06/12/2023
Ngày/Đêm
29.2/ 25.8°
Sáng/Tối
25.9/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 24.8°
Sáng/Tối
24.8/ 26.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 25.1°
Sáng/Tối
23.7/ 26.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 25.4°
Sáng/Tối
24/ 28.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.6/ 25.5°
Sáng/Tối
24.3/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.4/ 24.7°
Sáng/Tối
24.4/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 25.2°
Sáng/Tối
24.8/ 29.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 25.9°
Sáng/Tối
23.1/ 29.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.2/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 25.9°
Sáng/Tối
24.5/ 29.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 3 phút trước
Mây rải rác 27.7°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:28
Thấp/Cao

23.1°/30.2°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.35 km/giờ

Điểm ngưng

23.6 °C

Chỉ số UV

1.58