Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:02 | 16/06/2024
Ngày/Đêm
34.8/ 28.1°
Sáng/Tối
27.2/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 28.8°
Sáng/Tối
26.3/ 31.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 28.7°
Sáng/Tối
26.4/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 28.9°
Sáng/Tối
26.1/ 32.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 27.7°
Sáng/Tối
27.4/ 30.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 26.4°
Sáng/Tối
26.9/ 27.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.6/ 24.2°
Sáng/Tối
25.7/ 25.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.9/ 25.9°
Sáng/Tối
24.3/ 25.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.2/ 24.7°
Sáng/Tối
24.2/ 25.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 24.7°
Sáng/Tối
24.1/ 24.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 34.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 38.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:14
Thấp/Cao

26.2°/34.9°

Độ ẩm

52%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.19 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

8.09