Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:58 | 19/07/2024
Ngày/Đêm
26.6/ 24.6°
Sáng/Tối
25.7/ 25.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mưa vừa

19:00

25.1°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.8 km/giờ

22:00

24.8°C / 25.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
3.5 km/giờ
Ngày/Đêm
25.9/ 24.2°
Sáng/Tối
23.9/ 25.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mưa nhẹ

01:00

24.7°C / 25.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
4.22 km/giờ

04:00

24.2°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
3.27 km/giờ

07:00

24.3°C / 24.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
3.36 km/giờ

10:00

25.6°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.63 km/giờ

13:00

26.9°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
4.1 km/giờ

16:00

25.8°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
3.59 km/giờ

19:00

24.9°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
3.38 km/giờ

22:00

24.3°C / 25.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
2.98 km/giờ
Ngày/Đêm
29.9/ 25.4°
Sáng/Tối
24.7/ 27.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:17
Mưa vừa

01:00

24.3°C / 25.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
3.13 km/giờ

04:00

24.8°C / 25.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
3.14 km/giờ

07:00

24.1°C / 25.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
2.36 km/giờ

10:00

28.7°C / 32.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
5.67 km/giờ

13:00

29.3°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
5.63 km/giờ

16:00

28.5°C / 32.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
4.27 km/giờ

19:00

26.4°C / 28°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
3.09 km/giờ

22:00

25.5°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.16 km/giờ
Ngày/Đêm
29.9/ 25.8°
Sáng/Tối
24.4/ 28.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:17
Mưa nhẹ

01:00

25.6°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.03 km/giờ

04:00

24.3°C / 25.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.41 km/giờ

07:00

25.2°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.89 km/giờ

10:00

29.8°C / 33.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
5.67 km/giờ

13:00

29°C / 35.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
5.87 km/giờ

16:00

28.9°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
5.09 km/giờ

19:00

26.1°C / 28°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
3.8 km/giờ

22:00

25°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.84 km/giờ
Ngày/Đêm
29.8/ 26°
Sáng/Tối
25.3/ 29.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:16
Mưa nhẹ

01:00

25.2°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
3.34 km/giờ

04:00

25.9°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
3.85 km/giờ

07:00

26.7°C / 27.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
4.74 km/giờ

10:00

29.9°C / 33.4°C
Mây cụm Mây cụm
70%
6.3 km/giờ

13:00

30.3°C / 34.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
6.41 km/giờ

16:00

29.4°C / 34.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
6.2 km/giờ

19:00

26.8°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
3.79 km/giờ

22:00

26.7°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
4.32 km/giờ
Ngày/Đêm
29.3/ 26.9°
Sáng/Tối
26.6/ 29.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:16
Mưa nhẹ

01:00

25.1°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
4.16 km/giờ

04:00

26.1°C / 27.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
4.89 km/giờ

07:00

26.2°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
4.62 km/giờ

10:00

29.7°C / 33.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
6.45 km/giờ

13:00

30.2°C / 35.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
6.61 km/giờ

16:00

29.2°C / 33.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
6.56 km/giờ
Đã cập nhật 9 phút trước
Nhiều mây 25.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Thấp/Cao

23.9°/29.6°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

9.26 km

Gió

2.8 km/giờ

Điểm ngưng

24.7 °C

Chỉ số UV

0