Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:12 | 03/12/2023
Thấp/Cao
23.4/ 23.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.2/ 23.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
24.7/ 24.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
28.7/ 28.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
31.8/ 31.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.2/ 28.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.3/ 24.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23.5/ 23.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 28.7°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 31.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:26
Thấp/Cao

22.6°/32.4°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.73 km/giờ

Điểm ngưng

21.4 °C

Chỉ số UV

4.19