Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:48 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
29.7/ 23.2°
Sáng/Tối
22/ 26.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.9/ 23.1°
Sáng/Tối
23.1/ 25.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.9/ 23.1°
Sáng/Tối
22.5/ 27.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.3/ 23.2°
Sáng/Tối
22.7/ 29.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.4/ 24.2°
Sáng/Tối
22.5/ 30.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 24.9°
Sáng/Tối
23.9/ 28.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 25.6°
Sáng/Tối
23.5/ 31°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 24.9°
Sáng/Tối
23/ 29.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 23.1°
Sáng/Tối
23.2/ 27.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.5/ 24.9°
Sáng/Tối
23.7/ 28.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:28
Thấp/Cao

23°/32.4°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.69 km/giờ

Điểm ngưng

22.7 °C

Chỉ số UV

4.68