Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:29 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
34/ 26.1°
Sáng/Tối
25.3/ 30.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
25.9/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:07
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.8/ 27.5°
Sáng/Tối
26.9/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.5/ 26.5°
Sáng/Tối
25.7/ 31.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 27.2°
Sáng/Tối
25.6/ 31.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26.1°
Sáng/Tối
25.7/ 30.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26.3°
Sáng/Tối
25.2/ 29.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 26.8°
Sáng/Tối
25.3/ 28.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 26.2°
Sáng/Tối
25.9/ 31.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 26.7°
Sáng/Tối
25.5/ 31.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:10
Mưa vừa
Đã cập nhật 24 phút trước
Nhiều mây 25.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:07
Thấp/Cao

25.3°/34.4°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.68 km/giờ

Điểm ngưng

24.6 °C

Chỉ số UV

0.12