Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:20 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
30/ 23.5°
Sáng/Tối
23/ 26.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.7/ 23.7°
Sáng/Tối
23/ 26.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.6/ 22.4°
Sáng/Tối
22.9/ 26.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.8/ 24.5°
Sáng/Tối
21.9/ 29.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.7/ 24.4°
Sáng/Tối
22.8/ 29.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.8/ 24°
Sáng/Tối
23.3/ 28.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.9/ 24.2°
Sáng/Tối
22.4/ 30.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:28
Thấp/Cao

22°/32°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.56 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

8.08