Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:20 | 19/07/2024
Ngày/Đêm
25/ 23.9°
Sáng/Tối
24.1/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.1/ 23.4°
Sáng/Tối
23/ 23.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 24.2°
Sáng/Tối
23.9/ 26.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.1/ 24.8°
Sáng/Tối
23.7/ 26.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24.9°
Sáng/Tối
23.5/ 27.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 24.6°
Sáng/Tối
24.5/ 27.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 25.2°
Sáng/Tối
24.6/ 28.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 24.1°
Sáng/Tối
24.9/ 26.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 24.5°
Sáng/Tối
24/ 27.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.5/ 24.1°
Sáng/Tối
24.7/ 27.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.4/ 24.4°
Sáng/Tối
24.3/ 25.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.6/ 23.4°
Sáng/Tối
23.4/ 24.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.5/ 24.2°
Sáng/Tối
23.3/ 26.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.5/ 24.3°
Sáng/Tối
23.1/ 26.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.7/ 24.1°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:14
Mưa vừa
Đã cập nhật 7 phút trước
Mưa nhẹ 23.1°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Thấp/Cao

22.8°/28.9°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.2 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

0