Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:18 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
29.3/ 23.5°
Sáng/Tối
22.3/ 25.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.8/ 23.9°
Sáng/Tối
22.5/ 26.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 23.3°
Sáng/Tối
22.5/ 25.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.6/ 24.8°
Sáng/Tối
22.5/ 29.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.8/ 24.6°
Sáng/Tối
22.3/ 30.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.5/ 24.1°
Sáng/Tối
23.4/ 30.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.3/ 24.1°
Sáng/Tối
23.3/ 29.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 24.3°
Sáng/Tối
23.1/ 27.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 23.6°
Sáng/Tối
23.1/ 28.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 24.6°
Sáng/Tối
22.5/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 24.8°
Sáng/Tối
22.8/ 28.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 21.6°
Sáng/Tối
21.8/ 27.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26.5/ 19.5°
Sáng/Tối
19/ 28.3°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26.1/ 19°
Sáng/Tối
17.3/ 25.3°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.8/ 21.8°
Sáng/Tối
19.3/ 27.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:34
Nhiều mây
Đã cập nhật 5 phút trước
Nhiều mây 23.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:28
Thấp/Cao

21.9°/32.7°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.86 km/giờ

Điểm ngưng

21.5 °C

Chỉ số UV

0