Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:24 | 16/06/2024
Thấp/Cao
27.4/ 27.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.7/ 26.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.2/ 28.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
33.1/ 33.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
34.5/ 34.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
32/ 32.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
28.5/ 28.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
28.3/ 28.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 34.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 38.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Thấp/Cao

26.8°/34.6°

Độ ẩm

48%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.02 km/giờ

Điểm ngưng

21.5 °C

Chỉ số UV

10.28