Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:06 | 03/12/2023
Thấp/Cao
24.6/ 24.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.8/ 24.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.6/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
29.4/ 29.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
31.9/ 31.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
30.7/ 30.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.4/ 27.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.2/ 25.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Thấp/Cao

24.9°/31.7°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.57 km/giờ

Điểm ngưng

24.1 °C

Chỉ số UV

0