Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:37 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
27.5/ 25.9°
Sáng/Tối
25.6/ 27.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 25.9°
Sáng/Tối
25/ 30.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25.1°
Sáng/Tối
24.6/ 29.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.9/ 25.4°
Sáng/Tối
24.1/ 29.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 25.7°
Sáng/Tối
25.5/ 29.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 25.6°
Sáng/Tối
24.1/ 30.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 25.5°
Sáng/Tối
24.6/ 31.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 25.8°
Sáng/Tối
24.1/ 30.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 25.4°
Sáng/Tối
24.4/ 31.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 25.6°
Sáng/Tối
24.4/ 32.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:37
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Thấp/Cao

24.9°/31.6°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.37 km/giờ

Điểm ngưng

24.4 °C

Chỉ số UV

0