Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:10 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
35.6/ 29.3°
Sáng/Tối
28/ 34.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 28.3°
Sáng/Tối
27.9/ 32.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.2/ 28.7°
Sáng/Tối
27.4/ 32.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 30°
Sáng/Tối
27.2/ 34°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29.1°
Sáng/Tối
27.9/ 32.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 29.2°
Sáng/Tối
28.3/ 33.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 26.7°
Sáng/Tối
27.6/ 29.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
26.4/ 31.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.2/ 28.6°
Sáng/Tối
27.8/ 32.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 28.4°
Sáng/Tối
28/ 32.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 34.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 41.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:14
Thấp/Cao

27.6°/36.5°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.33 km/giờ

Điểm ngưng

26.6 °C

Chỉ số UV

0