Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:43 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
28.4/ 26.6°
Sáng/Tối
26.1/ 27.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 27.3°
Sáng/Tối
26.9/ 27.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 28°
Sáng/Tối
28.4/ 28.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.9/ 28.3°
Sáng/Tối
28.3/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 27.5°
Sáng/Tối
28.3/ 28.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26.5°
Sáng/Tối
27.6/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 26.6°
Sáng/Tối
26.1/ 26.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 27.8°
Sáng/Tối
27/ 27.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 26.4°
Sáng/Tối
27.3/ 27.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 26.3°
Sáng/Tối
26.1/ 27.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26.4°
Sáng/Tối
26.4/ 26.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 26.1°
Sáng/Tối
26.5/ 26.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 26.2°
Sáng/Tối
26.9/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 26.5°
Sáng/Tối
26.5/ 27.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 27°
Sáng/Tối
26.7/ 27.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 26.3°
Sáng/Tối
27.8/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 26.7°
Sáng/Tối
27.6/ 26.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 26.5°
Sáng/Tối
26.9/ 27.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 26°
Sáng/Tối
26.8/ 27.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 25.7°
Sáng/Tối
26/ 26.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 26.4°
Sáng/Tối
26.1/ 27.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 26.5°
Sáng/Tối
26.6/ 27.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 26.1°
Sáng/Tối
26.5/ 27.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 26.4°
Sáng/Tối
27.5/ 28.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 26.2°
Sáng/Tối
27.2/ 28.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 27.8°
Sáng/Tối
28/ 28.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27.4/ 28.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 26.5°
Sáng/Tối
26.5/ 27.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 26.2°
Sáng/Tối
26.8/ 28.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27.8°
Sáng/Tối
26.2/ 28.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:23
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 25.6°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:22
Thấp/Cao

24.4°/27°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.01 km/giờ

Điểm ngưng

23.5 °C

Chỉ số UV

0