Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:10 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
31.4/ 26.4°
Sáng/Tối
26.4/ 30.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 26.3°
Sáng/Tối
26.9/ 26.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 25.4°
Sáng/Tối
25.5/ 25.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25.9°
Sáng/Tối
25.8/ 26.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 25.7°
Sáng/Tối
25.6/ 25.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 26.3°
Sáng/Tối
26.8/ 26.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 26.9°
Sáng/Tối
26.5/ 27.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 26.4°
Sáng/Tối
26.4/ 27.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 26.8°
Sáng/Tối
26.7/ 26.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 26.1°
Sáng/Tối
26.3/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 26°
Sáng/Tối
26.4/ 26.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 26.3°
Sáng/Tối
26.8/ 26.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26.8°
Sáng/Tối
26.1/ 27.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 26.8°
Sáng/Tối
25/ 26.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 26.7°
Sáng/Tối
26.2/ 26.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:20
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:23
Thấp/Cao

25.3°/30.8°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.56 km/giờ

Điểm ngưng

26.8 °C

Chỉ số UV

0