Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:16 | 14/04/2024
Ngày/Đêm
36.2/ 29.1°
Sáng/Tối
25.7/ 35.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.2/ 29.1°
Sáng/Tối
26.8/ 36.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.8/ 29.6°
Sáng/Tối
27.4/ 37.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.1/ 29.5°
Sáng/Tối
27.8/ 38.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.3/ 29.3°
Sáng/Tối
27.7/ 36.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.6/ 29.5°
Sáng/Tối
27.9/ 36.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 29.5°
Sáng/Tối
27.4/ 35.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.2/ 29.4°
Sáng/Tối
27.9/ 36.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.3/ 29.6°
Sáng/Tối
27.8/ 36.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.6/ 29.3°
Sáng/Tối
27/ 38°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.4/ 29.3°
Sáng/Tối
26.9/ 39.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.2/ 29.7°
Sáng/Tối
28/ 38.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 29°
Sáng/Tối
27.6/ 33.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 29.3°
Sáng/Tối
27.8/ 36.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 29.5°
Sáng/Tối
27.9/ 36.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:09
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 16 phút trước
Bầu trời quang đãng 30.5°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 32.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:08
Thấp/Cao

26.4°/41.8°

Độ ẩm

54%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.89 km/giờ

Điểm ngưng

20.3 °C

Chỉ số UV

0