Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:41 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
32.8/ 27.7°
Sáng/Tối
26.3/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.4/ 26.4°
Sáng/Tối
26.2/ 27.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 26.9°
Sáng/Tối
26.3/ 27.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 27°
Sáng/Tối
26/ 27.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 28.7°
Sáng/Tối
26.8/ 29.5°
Áp suất

999 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 28.2°
Sáng/Tối
27.1/ 28.3°
Áp suất

999 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 27.5°
Sáng/Tối
27.1/ 28.7°
Áp suất

999 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.6/ 27.1°
Sáng/Tối
27.7/ 28.6°
Áp suất

999 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.8/ 27.2°
Sáng/Tối
27.6/ 28.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.9/ 27.6°
Sáng/Tối
26.7/ 28.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:46
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
32.6/ 27.1°
Sáng/Tối
27.2/ 27.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:46
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30.6/ 26.5°
Sáng/Tối
26.1/ 26.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 26.7°
Sáng/Tối
26/ 26.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26.7°
Sáng/Tối
26.6/ 27.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 26.8°
Sáng/Tối
26/ 27.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:47
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 27.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:44
Thấp/Cao

26.5°/28.4°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.74 km/giờ

Điểm ngưng

26.6 °C

Chỉ số UV

0