Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:48 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
32.9/ 27.1°
Sáng/Tối
27/ 28.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.4/ 26.8°
Sáng/Tối
26.3/ 27.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 27°
Sáng/Tối
26.7/ 27.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26.8°
Sáng/Tối
25.6/ 27.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 29°
Sáng/Tối
26.5/ 29.9°
Áp suất

999 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 28.1°
Sáng/Tối
27/ 28.3°
Áp suất

999 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 27.5°
Sáng/Tối
27.9/ 29°
Áp suất

999 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.6/ 27.2°
Sáng/Tối
27.7/ 28.8°
Áp suất

999 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.1/ 27°
Sáng/Tối
27.8/ 28.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.2/ 27.4°
Sáng/Tối
26.9/ 28.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:46
Mưa cường độ nặng
Đã cập nhật 15 phút trước
Nhiều mây 27.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:44
Thấp/Cao

26.3°/28.8°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.74 km/giờ

Điểm ngưng

26.2 °C

Chỉ số UV

0