Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:47 | 26/05/2024
Ngày/Đêm
31.4/ 27.9°
Sáng/Tối
25.1/ 31.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:33
Mưa nhẹ

13:00

33.8°C / 40.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
66%
1.2 km/giờ

16:00

32.9°C / 39.6°C
Mây rải rác Mây rải rác
69%
1.68 km/giờ

19:00

30.9°C / 35°C
Mây cụm Mây cụm
76%
2.48 km/giờ

22:00

27.9°C / 31°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.89 km/giờ
Ngày/Đêm
32.8/ 29.8°
Sáng/Tối
26.8/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Nhiều mây

01:00

26°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.65 km/giờ

04:00

26.3°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.44 km/giờ

07:00

27.5°C / 27.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.46 km/giờ

10:00

30.3°C / 37.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
2.41 km/giờ

13:00

33.3°C / 40.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
2.48 km/giờ

16:00

32.4°C / 39.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
0.59 km/giờ

19:00

30.8°C / 34.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
1.17 km/giờ

22:00

29.6°C / 34.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
0.65 km/giờ
Ngày/Đêm
29.5/ 27.2°
Sáng/Tối
28.9/ 29.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Nhiều mây

01:00

29.4°C / 33.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
0.93 km/giờ

04:00

28.5°C / 32.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
0.96 km/giờ

07:00

28.1°C / 32.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
1.22 km/giờ

10:00

29.9°C / 33.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
1.43 km/giờ

13:00

30.4°C / 35.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
0.42 km/giờ

16:00

30.4°C / 35.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
1.73 km/giờ

19:00

28.5°C / 32.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
1.9 km/giờ

22:00

28.8°C / 31.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
1.75 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 28.1°
Sáng/Tối
27.2/ 33.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Nhiều mây

01:00

27.4°C / 30.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
1.58 km/giờ

04:00

27.3°C / 27.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
1.22 km/giờ

07:00

27.2°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
0.45 km/giờ

10:00

30°C / 33.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
0.53 km/giờ

13:00

30.7°C / 36.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
1 km/giờ

16:00

33.7°C / 39.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
60%
2.01 km/giờ

19:00

31°C / 35.1°C
Mây cụm Mây cụm
74%
2.13 km/giờ

22:00

28.9°C / 33.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
2.08 km/giờ
Ngày/Đêm
33.6/ 28.8°
Sáng/Tối
27.2/ 36.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Mưa vừa

01:00

27°C / 31.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
2.06 km/giờ

04:00

27.3°C / 30.1°C
Mây cụm Mây cụm
89%
1.71 km/giờ

07:00

29.6°C / 34.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
1.43 km/giờ

10:00

33.6°C / 40.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
2.37 km/giờ

13:00

35°C / 42.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
54%
1.34 km/giờ

16:00

36.4°C / 43.7°C
Mây cụm Mây cụm
48%
2.38 km/giờ

19:00

29.2°C / 36.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
5.5 km/giờ

22:00

28.9°C / 32.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
2.88 km/giờ
Ngày/Đêm
28.3/ 26.6°
Sáng/Tối
27.6/ 27.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Mưa vừa

01:00

27.1°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.65 km/giờ

04:00

27.3°C / 30.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.27 km/giờ

07:00

28.5°C / 32.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.57 km/giờ

10:00

28.3°C / 33.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
84%
2.18 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 33.4°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 40.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:33
Thấp/Cao

26.8°/33.4°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.6 km/giờ

Điểm ngưng

26.9 °C

Chỉ số UV

3.93