Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:41 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
32.6/ 27°
Sáng/Tối
25.8/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 27.8°
Sáng/Tối
25.7/ 32.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 26.8°
Sáng/Tối
25.8/ 30.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.5/ 27.1°
Sáng/Tối
25.5/ 32.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 28.3°
Sáng/Tối
27.4/ 33.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 26.5°
Sáng/Tối
27.3/ 29°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.7/ 27.7°
Sáng/Tối
26/ 33.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 27.9°
Sáng/Tối
27.4/ 31.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 27.7°
Sáng/Tối
26.2/ 33.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 26.4°
Sáng/Tối
27.1/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.1/ 24.4°
Sáng/Tối
25.4/ 24.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.6/ 26.9°
Sáng/Tối
23.4/ 28.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.7/ 25.4°
Sáng/Tối
25.1/ 25.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24.5°
Sáng/Tối
24.9/ 25.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23.2/ 23.9°
Sáng/Tối
22.9/ 24.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa cường độ nặng
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 29.1°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 33.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:31
Thấp/Cao

25.6°/35°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

23.7 °C

Chỉ số UV

0.52