Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:44 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
33.6/ 28.5°
Sáng/Tối
29.8/ 30.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28.4°
Sáng/Tối
29.7/ 29.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 29.6°
Sáng/Tối
29.5/ 31.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 28.5°
Sáng/Tối
30.9/ 29.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 28.3°
Sáng/Tối
28.2/ 29.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 29.7°
Sáng/Tối
28.9/ 29.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28.8°
Sáng/Tối
29.5/ 29.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 29.3°
Sáng/Tối
29.7/ 29.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 28.6°
Sáng/Tối
29.9/ 29.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28.4°
Sáng/Tối
28.4/ 29.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.3/ 29.9°
Sáng/Tối
29.3/ 29.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.2/ 28.2°
Sáng/Tối
29.9/ 29.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 28.8°
Sáng/Tối
28.8/ 28.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27.2°
Sáng/Tối
28.7/ 28.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 28.4°
Sáng/Tối
28.7/ 28.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 27.8°
Sáng/Tối
28.8/ 27.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 28.3°
Sáng/Tối
27.6/ 28.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 27.6°
Sáng/Tối
28.9/ 28.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 27.4°
Sáng/Tối
28.6/ 29.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 27.5°
Sáng/Tối
27.6/ 28.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 27.2°
Sáng/Tối
27.4/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 27.9°
Sáng/Tối
28.6/ 28.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 27.7°
Sáng/Tối
27.8/ 28.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 27.2°
Sáng/Tối
27.6/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 28.7°
Sáng/Tối
27.1/ 28.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 28.6°
Sáng/Tối
28.3/ 28.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 27.3°
Sáng/Tối
28.2/ 28.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 26.1°
Sáng/Tối
27.6/ 26.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26.9°
Sáng/Tối
27.9/ 27.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 27.7°
Sáng/Tối
28.3/ 28.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 32.3°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 39.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:12
Thấp/Cao

26.2°/36.3°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

27.8 °C

Chỉ số UV

0.12