Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:44 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
34.6/ 27°
Sáng/Tối
27.2/ 32.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.5/ 28.2°
Sáng/Tối
26.6/ 30.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 27.6°
Sáng/Tối
27.3/ 32.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 27.3°
Sáng/Tối
26.9/ 32°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.9/ 28.4°
Sáng/Tối
26.4/ 33.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 27.9°
Sáng/Tối
26/ 32.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 26.7°
Sáng/Tối
25.6/ 29.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.1/ 24.9°
Sáng/Tối
25.7/ 25.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.8/ 25.3°
Sáng/Tối
24.7/ 28.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 27.2°
Sáng/Tối
25.2/ 33.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 32.1°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 39.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:12
Thấp/Cao

26.4°/36.1°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

27.2 °C

Chỉ số UV

0.12