Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:46 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
33.4/ 29°
Sáng/Tối
29.8/ 30.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 28.9°
Sáng/Tối
29.3/ 29.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 29.8°
Sáng/Tối
29.2/ 31.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 28°
Sáng/Tối
30.5/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 28.5°
Sáng/Tối
29/ 29.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 29.5°
Sáng/Tối
28.5/ 29.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 28.7°
Sáng/Tối
29.4/ 29.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 29.1°
Sáng/Tối
29.2/ 29.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 28.5°
Sáng/Tối
29.7/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 28.4°
Sáng/Tối
28.3/ 29.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.7/ 29.8°
Sáng/Tối
29.3/ 29.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 28.8°
Sáng/Tối
29.6/ 29.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 29°
Sáng/Tối
28.7/ 28.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 27.5°
Sáng/Tối
28.9/ 28.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28.5°
Sáng/Tối
28.9/ 28.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27.9°
Sáng/Tối
28.6/ 27.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28.9°
Sáng/Tối
27.9/ 28.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 27.2°
Sáng/Tối
28.8/ 28.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 28°
Sáng/Tối
28.1/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27.3°
Sáng/Tối
27.5/ 28.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 27.9°
Sáng/Tối
27.5/ 27.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 27.4°
Sáng/Tối
28.9/ 28.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 27.1°
Sáng/Tối
27.9/ 28.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 27.3°
Sáng/Tối
27.4/ 28.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 28.1°
Sáng/Tối
27.2/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 28.8°
Sáng/Tối
28.5/ 28.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27.1°
Sáng/Tối
28.6/ 28.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 26.6°
Sáng/Tối
27.2/ 26.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 26.1°
Sáng/Tối
27.6/ 27.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 27.6°
Sáng/Tối
28.2/ 28.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 20 phút trước
Mây thưa 33.7°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 40.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:12
Thấp/Cao

26.8°/36.3°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.63 km/giờ

Điểm ngưng

28.5 °C

Chỉ số UV

1.25