Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:18 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
34.6/ 27°
Sáng/Tối
27.8/ 30.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 28.9°
Sáng/Tối
27/ 30.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 27°
Sáng/Tối
27.9/ 32.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 27.5°
Sáng/Tối
26.3/ 32.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.1/ 28.8°
Sáng/Tối
26.9/ 33.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 27.6°
Sáng/Tối
27/ 32.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 26.9°
Sáng/Tối
25.9/ 29.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24.2°
Sáng/Tối
25.3/ 25.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.6/ 25.3°
Sáng/Tối
24.9/ 28.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 27.3°
Sáng/Tối
25.8/ 33.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 30.5°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 38°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:12
Thấp/Cao

26.2°/36.7°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.6 km/giờ

Điểm ngưng

27.9 °C

Chỉ số UV

0.12