Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:35 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
25/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:35
Mưa nhẹ

01:00

27°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.05 km/giờ

04:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.61 km/giờ

07:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.5 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.9 km/giờ

13:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.52 km/giờ

16:00

27°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
0.97 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.42 km/giờ

22:00

26°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.28 km/giờ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:35
Mưa vừa

01:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
0.54 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.91 km/giờ

07:00

27°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.18 km/giờ

10:00

33°C / 38°C
Nhiều mây Nhiều mây
56%
1.33 km/giờ

13:00

35°C / 40°C
Nhiều mây Nhiều mây
49%
1.76 km/giờ

16:00

32°C / 37°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
1.6 km/giờ

19:00

29°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
1.42 km/giờ

22:00

27°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.33 km/giờ
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:35
Mưa vừa

01:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.46 km/giờ

04:00

26°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.13 km/giờ

07:00

28°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
0.99 km/giờ

10:00

34°C / 40°C
Nhiều mây Nhiều mây
54%
1.35 km/giờ

13:00

36°C / 42°C
Nhiều mây Nhiều mây
46%
2.14 km/giờ

16:00

33°C / 39°C
Nhiều mây Nhiều mây
59%
1.45 km/giờ

19:00

30°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
1.12 km/giờ

22:00

27°C / 31°C
Mưa vừa Mưa vừa
86%
1.88 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:36
Mưa nhẹ

01:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.16 km/giờ

04:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.86 km/giờ

07:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.42 km/giờ

10:00

30°C / 35°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
1.65 km/giờ

13:00

31°C / 36°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
1.02 km/giờ

16:00

32°C / 38°C
Nhiều mây Nhiều mây
59%
0.81 km/giờ

19:00

29°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
0.79 km/giờ

22:00

27°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.46 km/giờ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:36
Mưa nhẹ

01:00

27°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.29 km/giờ

04:00

27°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.14 km/giờ

07:00

27°C / 31°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
1.08 km/giờ

10:00

32°C / 37°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
1.26 km/giờ

13:00

36°C / 42°C
Nhiều mây Nhiều mây
47%
0.25 km/giờ

16:00

32°C / 38°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
66%
0.64 km/giờ

19:00

29°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
1.67 km/giờ

22:00

27°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.08 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:35
Thấp/Cao

25°/35°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.05 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0