Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:27 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:37
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 28°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:37
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 27°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:35
Thấp/Cao

25°/37°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.13 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0