Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 14:20 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1021 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
15/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:21
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:22
Mưa nhẹ
Huyện Nông Cống
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:19
Thấp/Cao

17°/25°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1021 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.98 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0.62