Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:30 | 20/05/2024
Ngày/Đêm
32.5/ 26°
Sáng/Tối
24.8/ 28.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.6/ 26.5°
Sáng/Tối
25.4/ 31.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 25.8°
Sáng/Tối
25.9/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.7/ 26.1°
Sáng/Tối
25.2/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 26.6°
Sáng/Tối
25.8/ 29.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 27.2°
Sáng/Tối
25.4/ 30.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.8/ 28.7°
Sáng/Tối
26.3/ 30.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.8/ 31.3°
Sáng/Tối
27.4/ 35.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.6/ 28.8°
Sáng/Tối
29.9/ 29.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.3/ 28.3°
Sáng/Tối
28.6/ 30.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:31
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Thấp/Cao

25°/34.5°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.68 km/giờ

Điểm ngưng

24.9 °C

Chỉ số UV

0