Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:05 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
22/ 14°
Sáng/Tối
10/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:48
Mây thưa
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
13/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:49
Mây cụm
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:52
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:53
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 27 phút trước
Bầu trời quang đãng 19°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:48
Thấp/Cao

13°/25°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.7 km/giờ

Điểm ngưng

10 °C

Chỉ số UV

0