Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:09 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
39/ 24°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:09
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:11
Mây cụm
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
25/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:12
Nhiều mây
Đã cập nhật 7 phút trước
Mây cụm 26°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:09
Thấp/Cao

23°/39°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.8 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0.57