Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:52 | 29/02/2024
Ngày/Đêm
21.1/ 16°
Sáng/Tối
18.4/ 21.2°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16.5/ 14.1°
Sáng/Tối
15/ 16.6°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16.5/ 17.3°
Sáng/Tối
14.6/ 17.9°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24.4/ 19.3°
Sáng/Tối
17.3/ 19.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.9/ 22.7°
Sáng/Tối
19.8/ 24.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:03
Mây cụm
Ngày/Đêm
38.5/ 23.5°
Sáng/Tối
22.1/ 25.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:04
Mây thưa
Ngày/Đêm
25/ 22.6°
Sáng/Tối
22.3/ 22.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:04
Mây cụm
Ngày/Đêm
21.1/ 19.6°
Sáng/Tối
21.3/ 19.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.2/ 20.3°
Sáng/Tối
19.8/ 20.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 23.6°
Sáng/Tối
21/ 23.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 23.4°
Sáng/Tối
23.8/ 24.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.1/ 18.1°
Sáng/Tối
21/ 19.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19.3°
Sáng/Tối
18.1/ 19.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.4/ 22.6°
Sáng/Tối
20/ 22.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.3/ 23.1°
Sáng/Tối
23.4/ 24.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:06
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 21.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:02
Thấp/Cao

15°/21.8°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.04 km/giờ

Điểm ngưng

16.3 °C

Chỉ số UV

0.52