Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 19:08 | 16/05/2022
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:31
Mưa nhẹ
Huyện Nông Cống
Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:25
Thấp/Cao

19°/30°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.24 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0