Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:43 | 26/05/2024
Ngày/Đêm
29/ 27.2°
Sáng/Tối
27.7/ 28.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 28.3°
Sáng/Tối
27.8/ 29.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.2/ 28°
Sáng/Tối
27.8/ 29.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.6/ 27.5°
Sáng/Tối
28/ 28.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.1/ 27°
Sáng/Tối
27.6/ 28.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.4/ 27.7°
Sáng/Tối
27.4/ 28.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 27.1°
Sáng/Tối
27/ 27.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 27.2°
Sáng/Tối
27.9/ 28.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 27.3°
Sáng/Tối
27.9/ 28.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.5/ 27.6°
Sáng/Tối
27.3/ 28.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.9/ 27.7°
Sáng/Tối
27.6/ 27.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.9/ 26.5°
Sáng/Tối
27.2/ 27.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.7/ 26.7°
Sáng/Tối
27.7/ 27.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 25.3°
Sáng/Tối
26.2/ 26.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.6/ 22.6°
Sáng/Tối
24.3/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.2/ 21.5°
Sáng/Tối
21.4/ 22.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 24.5°
Sáng/Tối
22.3/ 25.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 25°
Sáng/Tối
25.8/ 25.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 26.8°
Sáng/Tối
26.4/ 26.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 26.6°
Sáng/Tối
26.1/ 27.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 27.4°
Sáng/Tối
27.1/ 28.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.9/ 27.9°
Sáng/Tối
27.9/ 29.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.4/ 27.2°
Sáng/Tối
27.1/ 29.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.7/ 27.8°
Sáng/Tối
28.6/ 29.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 27.4°
Sáng/Tối
28.4/ 29.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.6/ 27.8°
Sáng/Tối
28.6/ 30.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 29°
Sáng/Tối
28.1/ 30.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 28.5°
Sáng/Tối
28.5/ 30.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 27.2°
Sáng/Tối
28.3/ 30.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 28.9°
Sáng/Tối
28.7/ 31.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:42
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 35.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 42.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:32
Thấp/Cao

26.4°/36°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.68 km/giờ

Điểm ngưng

32.5 °C

Chỉ số UV

2.73