Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:49 | 26/05/2024
Ngày/Đêm
31.3/ 27.2°
Sáng/Tối
25.4/ 30.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 29.8°
Sáng/Tối
26.1/ 33.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 27.7°
Sáng/Tối
28.8/ 30.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.7/ 28.5°
Sáng/Tối
28/ 33.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28.1°
Sáng/Tối
27.4/ 34.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 26.2°
Sáng/Tối
27.8/ 27.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.1/ 28°
Sáng/Tối
25.6/ 31.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 27.2°
Sáng/Tối
25.3/ 32.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.5/ 26.8°
Sáng/Tối
26.6/ 28.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24.3°
Sáng/Tối
25.8/ 25.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.4/ 23.3°
Sáng/Tối
23.8/ 23.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.9/ 23.7°
Sáng/Tối
22.5/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.2/ 23.7°
Sáng/Tối
22.1/ 23.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.5/ 25.9°
Sáng/Tối
23.7/ 27.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.9/ 26.4°
Sáng/Tối
24.8/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:38
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 34.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 41.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:32
Thấp/Cao

26.3°/34°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.36 km/giờ

Điểm ngưng

32.6 °C

Chỉ số UV

3.84